Förare

Christer Persson    37år                                            

Sambo med Pillan och 1 barn

Kvänslöv Ljungby

Ljungby Motorklubb

Intresse Rally, bilar, huset, jobbet

 

 

 

 

Kartläsare                                                             

Vakant

 

 

 

 

 

Service

 Pillan Fihn 26år

 

Sambo med Christer och 1 barn

Kvänslöv Ljungby

Intresse,  Hundar, Motorsport, Träning